BIGBANG_ASIA

名人認證
2016年7月1日 8:05

[BIGBANG10 THE EXHIBITION - 'A TO Z']
BIGBANG10周年紀念第三個特別項目! BIGBANG10 THE EXHIBITION : A TO Z 展覽公告如下。 在8月5日,將舉辦可通過多樣視角來感受BIGBANG的過去、現在、未來的展覽。
- 日程 : 8月5日(周五) ~ 10月 30日 (周日)
- 地點: 首爾 城東區 聖水洞 S-FACTORY
更多詳細內容請關注: BIGBANG10.COM
#‎BIGBANG# #‎BIGBANG10# #‎THEEXHIBITION# #‎ATOZ# #‎BIGBANG10YRS# #‎SINCE2006#