尼坤khun

名人認證
2016年12月17日 20:40

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Wo zai xue xi zhong wen!! Jia you jia you!!! [太開心][太開心][太開心][太開心][太開心][太開心]​