Daily街拍

名人認證
2016年9月23日 12:55

9/22 忙於米蘭時裝周的Hailey Baldwin現身米蘭街頭 出街購物 寶藍色皮夾克配skinny jeans和系帶裸靴 海狸酷酷噠 #歐美明星每日街拍# ​