VOGUE台灣

媒體認證
2017年9月19日 13:30

恭喜!<img src="http://img.t.sinajs.cn/t3/style/images/common/face/emimage/ee8c92.png" /><img src="http://img.t.sinajs.cn/t3/style/images/common/face/emimage/ee8c92.png" /><img src="http://img.t.sinajs.cn/t3/style/images/common/face/emimage/ee8c92.png" />妮可基嫚的演技獲得奧斯卡和艾美獎的肯定,但對她來說,家人才是最珍貴的<img src="http://img.t.sinajs.cn/t3/style/images/common/face/emimage/ee80a2.png" /><img src="http://img.t.sinajs.cn/t3/style/images/common/face/emimage/ee80a2.png" /><img src="http://img.t.sinajs.cn/t3/style/images/common/face/emimage/ee80a2.png" />,從她的得獎感言來看,她真的熱愛表演>>http://t.cn/Rpk3Kqe
#VogueTaiwan# #Emmys Television Academy# #Nicole Kidman# ​