VOGUE台灣

媒體認證
2017年9月19日 16:30

再看還是覺得好甜,這突如其來的一吻<img src="http://img.t.sinajs.cn/t3/style/images/common/face/emimage/ee9098.png" />加上深情對望<img src="http://img.t.sinajs.cn/t3/style/images/common/face/emimage/ee90a5.png" />,台上台下都醉了<img src="http://img.t.sinajs.cn/t3/style/images/common/face/emimage/ee8486.png" /><img src="http://img.t.sinajs.cn/t3/style/images/common/face/emimage/ee8486.png" /><img src="http://img.t.sinajs.cn/t3/style/images/common/face/emimage/ee8486.png" />
期待楊丞琳12月的演唱會再給我們一個驚喜<img src="http://img.t.sinajs.cn/t3/style/images/common/face/emimage/ee80a2.png" /><img src="http://img.t.sinajs.cn/t3/style/images/common/face/emimage/ee80a2.png" /><img src="http://img.t.sinajs.cn/t3/style/images/common/face/emimage/ee80a2.png" />>>http://t.cn/RpFon2J
#VogueTaiwan# #楊丞琳# #李榮浩# #少女心炸裂# #這就是愛情# ​