VOGUE台灣

媒體認證
2017年9月27日 16:30

沒想到陶晶瑩與王心凌有這麼深厚的淵源,陶子的歌聲<img src="http://img.t.sinajs.cn/t3/style/images/common/face/emimage/ee80bc.png" />加上感性的打氣<img src="http://img.t.sinajs.cn/t3/style/images/common/face/emimage/ee858c.png" />,讓人感受到滿滿的愛與溫暖<img src="http://img.t.sinajs.cn/t3/style/images/common/face/emimage/ee80a2.png" /><img src="http://img.t.sinajs.cn/t3/style/images/common/face/emimage/ee80a2.png" /><img src="http://img.t.sinajs.cn/t3/style/images/common/face/emimage/ee80a2.png" /> 這首歌讓你想起誰呢?>>>http://t.cn/R0KkjgZ
#VogueTaiwan# #離開我# #陶晶瑩# #王心凌# ​