VOA英文口語

名人認證
2016年7月6日 20:32

【ass相關表達】smart ass 自以為很聰明的人;lazy ass 懶鬼;dumb ass 笨蛋;fat-ass 死胖子,hard-ass 老頑固;candy-ass 慫逼、娘娘腔;Bad-ass 碉堡、牛逼(相當於great/awesome/fantastic/cool);asshole 混蛋; ass-kisser 馬屁精;pain in the ass 討厭鬼、眼中釘[doge] ​