PingWest品玩

網站認證
2016年9月8日 1:14

廚子邀請任天堂的宮本茂商場介紹 iOS 新遊戲 Super Mario。一隻手就能玩的遊戲(tap game),宮本大叔說你可以一隻手玩遊戲另一隻手吃蘋果。 ​