❤️
媽咪20歲,我剛岀世!
謝謝您將青春奉獻給我和細佬
照顧屋企和DADDY!

媽咪,祝您母親節快樂!
身體健康,弄孫為樂!~😘

#你的第40個母親節
#
你生左隻貓仔😂
#靚女個髮恤得幾靚喎
#
點解唔幫我梳頭
#掛住梳自己個頭
#
珍藏照片
#母親節# #母親節快樂#

全站最新消息

d