JTBC10周年特別企劃周末劇#韓劇人間失格[超話]# 第15集全國收視率1.21%。

JTBC《人間失格》收視率推移:
01 4.191% 🔺最高
02 3.752%
03 3.308%
04 2.784%
05 1.696%
06 2.269%
07 1.356%
08 2.101%
09 1.168%
10 1.904%
11 1.052%🔻最低
12 1.848% ​
13 1.656%
14 1.66%
15 1.21%

更多影視節目動態

全站最新消息

d