tvN水木劇《#韓劇心驚肉跳的同居[超話]# 》第9集全國收視率 3.374%,首爾收視率3.460%。

tvN《心驚肉跳的同居》收視率推移:
1 5.282% / 5.888%
2 4.279% / 4.838%
3 4.123% / 4.769% ​
4 4.354% / 4.670% ​
5 4.304% / 4.882% ​
6 3.688% /4.000% ​
7 3.159%/3.564% ​
8 4.238% /5.200% ​
9 3.374% /3.460%

更多影視節目動態

全站最新消息

d