tvN周末劇 #智異山# 第11集全國收視率7.562%,首爾收視率8.009%,刷新自身最低收視記錄。

tvN《智異山》收視率推移:
01 9.097%/9.671%
02 10.663%/12.226% 🔺最高
03 7.850% / 8.141%
04 9.384% / 10.348%
05 7.966%/8.056%
06 8.922%/9.507%
07 7.870%/8.476%
08 7.908%/ 9.076%
09 7.762%/8.467%
10 8.261%/ 9.054%
11 7.562%/ 8.009% 🔻最低

更多影視節目動態

全站最新消息

d