KBS周末劇《#紳士和小姐#》第22集全國收視率32.6%,首爾收視率30.6%,刷新自身最高收視記錄。

KBS《紳士和小姐》收視率推移:
01 22.7% 🔻 最低
02 26.5%
03 24.3% ​
04 25.3% ​
05 24.4% ​
06 27.8%
07 26.3%
08 29.7%
09 26.8%
10 30.4%
11 26.9%
12 30.0%
13 27.8%
14 30.5%
15 28.2%
16 32.4%
17 28.0%
18 30.3%
19 28.5%
20 31.3%
21 29.8%
22 32.6% 🔺️ 最高

更多影視節目動態

全站最新消息

d