JTBC水木劇#韓劇孔雀都市[超話]# 第14集全國收視率4.217%,首爾收視率4.582%,刷新自身最高收視紀錄。

JTBC水木劇《孔雀都市》收視率推移:
01 3.576%/4.279%
02 2.628%/2.920%🔻最低
03 3.895%/4.310%
04 3.119%/3.977%
05 4.072%/ 4.697%
06 3.166%/ 4.183%
07 3.561%/3.797%
08 2.977%/ 3.854%
09 3.410% / 3.843%
10 3.221%/ 3.773%
11 3.929%/ 4.345%
12 3.438%/ 3.732%
13 3.867%/ 4.790%
14 4.217%/ 4.582% 🔺️最高

更多影視節目動態

全站最新消息

d