JTBC周末劇#我的解放日志[超話]# 第13集全國收4.760%,首爾收視率4.981%。

JTBC《我的解放日志》收視率推移:
01 2.941%/3.057%
02 3.018% / 3.236%
03 2.552%/ 2.862%
04 2.325%/ 2.292%🔻最低
05 2.766% / 2.874%
06 3.832%/3.971%
07 3.306%/ 3.541%
08 3.876% / 4.155%
09 3.625% / 4.259%
10 4.594%/5.242%
11 4.142%/ 4.583%
12 4.969% /5.603%🔺️最高
13 4.760%/ 4.981%

更多影視節目動態

全站最新消息

d