NBA

團體認證
2020年4月21日 11:29

為紐約市醫務工作者提供的一百萬隻口罩今天從上海運抵紐約州奧爾巴尼的物資暫存區。感謝中國駐紐約總領事黃屏、Rick Niu、紐約州州長科莫、@布魯克林籃網 和@紐約尼克斯 。 ​